Selv om vi forsøger at opdatere priserne jævnligt, så kan der godt opstå fejl på priserne, derfor skal priserne på denne side betragtes som vejledende, og den rigtige pris oplyses hos den pågældende webshop/butik.

Foldemadras.dk påtager sig ikke noget ansvar, og fraskriver sig ansvaret for, at alle oplysninger om priser altid angivet korrekt.